...Music connects

Djembe ritme Maane

Maane is een ritme van het Susu volk en wordt veel gespeeld in de kustgebieden van Guinee. Tijdens trouwerijen organiseert de familie van de bruidegom deze dans/feest voor de familie van de bruid. Dit populaire ritme wordt hoofdzakelijk door vrouwen gedanst.

Geluidssamples

Deze geluidssamples zijn digitaal vervaardigd. De ritme-samples moeten als een indicatie worden beschouwd van correct gespeelde ritmes. De samples zijn alleen bedoelt voor oefening.

Selecteer een partij
Afspelen
Printen
Printvriendelijk pdf document
Maane Compositie door P. Zuurbier
Solo djembe: Break (vraag)
S S S S . . T T T T T . .
2 r l r 2 r l r l
Djembe's: Antwoord
T . S . . T . S . T . S . . T . S . T T T . T .
r l r l r l r l r l r l
Doundouns: Antwoord
. . O . . . . O . . . O . . . . O . . . . . . .
X . X . . X . X . X . X . . X . X . . . . . . .
Doundoun: Start
. O . . O . .
X X . X X . X
Djembe 1:
S . T S . . S T T S . . S . T S . . S T T S . .
r r l r l r l r r l r l r l
Djembe 2:
T . S B . T T . S . . T T . S B . T T . S . . T
l r l r l r r l r l r l r r
Kenkeni:
. . O . . O . . O . . O . . O . . O . . O . . O
X . X X . X X . X X . X X . X X . X X . X X . X
Sangban:
. . O . O . . . O . O . . . O . O . . . O . O .
X . X . X . X . X . X . X . X . X . X . X . X .
Doundoun:
O . . . . . . . . . . . . . . . . . O . . O . .
X . X X . X X . X X . X X . X X . X X . X X . X